Заеднички учиме за гравитација

На 19.02.2024 година во просториите на ООУ „25 Мај“ се одржа уште еден заедички час по природни науки. ГРАВИТАЦИЈА! Учениците на часот активно учествуваа во дикусиите, со внимание го проследија излагањето на наставниците и одговорно го сработија работниот лист. Учениците ја идентификуваа гравитацијата како привлечна сила и ја поврзаа како величина која е зависна од масата и растојанието на телата. Пријатна работна атмосфера, дружба, споделување, тимска работа.

Учениците од одделенска настава на детска опера и прошетка низ градот

Детската музичко-интерактивна претстава: ,, Операта на шумските животни” уште еднаш покажа дека класичната музика може да им се доближи на децата ако им се претстави на соодветен начин.

Претставата имаше за цел да ја едуцира најмладата публика со поими од оперската уметност.

Сончевиот ден го искористивме и за: прешетка низ Старата скопска чаршија, плоштадот Македонија и посета на Спомен куќата на Мајка Тереза.