Февруари- месец на училишни натпревари

Во учебната 2022/23 година училишните натпревари ќе се реализираат по следниов редослед:

30.01.2023.- Хемија

31.01.2023 – Математика

01.02.2023 – Физика

02.02.2023 – Природни науки и Биологија

20.02.2023 – Македонски јазик

21.02.2023 – Англиски јазик

23.02.2023 – Историја

24.02.2023 – Гепграфија

27.02.2023 – Информатика

28.02.2023 – Општество

10.03.2023 – Француски јазик

Многу успех на сите натпреварувачи!