ФЕВРУАРИ-МЕСЕЦ НА УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ

Во учебната 2023/24 година училишните натпревари ќе се реализираат според следниот распоред:

25.01.2024- Математика

29.01.2024 –Биологија

30.01.2024 – Хемија

31.01.2024- Природни науки (за 6 одд.)

31.01.2024 – Географија

01.02.2024- Природни науки (за 5 одд.)

01.02.2024- Физика

05.02.2024 – Англиски јазик

20.02.2024 – Историја

29.02.2024 – Македонски јазик

04.03.2024 – Информатика

07.03.2024 – Француски јазик

Многу успех на сите натпреварувачи!

Со натпреварот по математика на 25 јануари, го ,,Скршивме мразот” и ја отворивме сезоната на училишни натпревари за учебната 2023/24 година.

Започнавме со освојување места за пласман на општински, регионални и државни натпревари.

eTwinning проектот Let’s take climate action! со најпрестижни признанија за квалитет

eTwinning проектот Let’s take climate action! ги доби најпрестижните признанија за квалитет

National Quality Label и European Quality Label.

Основач на проектот е наставничката по англиски јазик Катерина Лукарова, а во него учествуваа ученици од нашето училиште како и 16 наставници и 110 ученици од повеќе држави Италија, Португалија, Шпанија, Турција, Романија и Полска.

Во рамките на проектот беа реализирани најразлични активности преку кои учениците го подобруваа Англискиот јазик, своите комуникациски вештини, тимскиот и натпрварувачкиот дух, мултикултурализмот и толеранцијата.

Учеството во проектот е од непроценливо значење за сите, а задоволството од добиените признанија уште поголемо.