HIPPO ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD 2022

Ученици што продолжуваат во полуфинале од Меѓународната Олимпијада по Англиски јазик од нашето училиште се:

Little Hippo-Ива Ивановска-4-1

                      Ангелина Трпковска-4-1

Hippo 1-Елена Наумова-5-3

                Дамјан Петрович-6-3

                Дарјан Јовчев-6-3

                Аника Велковска-6-1

                Марија Трајковска-6-4

Hippo 2-Андреј Јордановски-7-1

Hippo 3-Алексеј Стојановиќ-9-3

На сите ученици им честитаме за постигнатите резултати, а на полуфиналистите им посакуваме многу успех!

Во чест на патрониот прзник на ОУРЦ „Иднина

Во чест на патрониот прзник на ОУРЦ „Иднина“, а земајќи ја предвид новата концепција на инклузивното образование и важноста на образовниот процес, со учениците од VII-3 одделение направивме работилница под мотото „Нашето виножито“, виножито на сличноста и виножито на различностите. Учениците работеа во групи ги издвоија своите сличности и разлики и заеднички го донесоа заклучокот дека сите сме еднакви. Исто така изработија и хамер на кој го пртставија виножитото и ја покажаа својата креативност.

Честит празник ОУРЦ „Иднина“!

22 Март- Светски ден на водата

Традиционално и оваа година во нашето училиште се одбележа 22 Март –Денот на водата. За да ја истакнеме важноста и грижата за овој природен ресурс нашиот екот тим изготви флаери, преку кои се надеваме дека ќе ја подигнеме свеста на повисоко ниво. Изработивме пано на тема “Вода” и во соработка со oпштината и ЈП “Водовод и канализација” – Скопје добивме промотивен материјал за заштита на подземните води, кои ги истакнавме на видно место со цел информациите да бидат достапни за сите. На часовите по природни науки и биологија учениците проследија видео материјал коj го израбтија од ЈП“Водовод” за заштита на подземните води како клучен сегмент на водениот фонд. Дискутираа за значењето на водата, изработија пораки со апел за штедење и чување на водата и направија обиколка на резервоарите за собирање на дождовница кои се поставени во нашето училиште.

Во чест на патрониот прзник на ОУРЦ „Иднина“

Во чест на патрониот прзник на ОУРЦ „Иднина“,а  земајќи ја предвид новата концепција на инклузивното образование и важноста на образовниот процес, со учениците од VII-3 одделение направивме работилница под мотото „Нашето виножито“, виножито на сличноста и виножито на различностите. Учениците работеа во групи ги издвоија своите сличности и разлики и заеднички го донесоа заклучокот дека сите сме еднакви. Исто така изработија и хамер на кој го пртставија виножитото и ја покажаа својата креативност.

       Честит празник ОУРЦ „Иднина“!

Општински натпревар по англиски јазик – резултати

На 19.03.2022 година се одржа општинскиот натпревар по Aнглиски јазик за основно образование што ја организира асоцијацијата на наставници по англиски јазик и книжевност на ЕЛТАМ во ООУ „Круме Кепески“ – Кисела Вода. На овој натпревар од нашето училиште учествуваа учениците од V, VI, VII, VIII и IX одделение.

Елена Наумова V-3 одделение I (прво) место –ментор Кочова Весна

Илина Јордановска V-1 одделение II (второ) место – ментор Кочова Весна

Софија Мијалковска VI-3 одделение II (второ) место – ментор Катерина Лукарова

Калина Шипинковска VI-3 одделение III (трето) место– ментор Катерина Лукарова

Дора Николова VII-4 одделение II (второ) место – ментор Весна Трајковска

Елена Цветковска VII-4 одделение II (второ) место – ментор Весна Трајковска

Даријан Саравинов VIII-3 одделение II (второ) место – ментор Весна Трајковска

Алексеј Стојановиќ IX-3 одделение I (прво) место – ментор Катерина Лукарова

Дона Тасева IX-3 одделение II (второ) место – ментор Катерина Лукарова

Сите ученици се пласираа на регионалниот натпревар по англиски јазик.

Им честитаме на учениците и нивните ментори.

Еко активности по повод 21-ви Март

– Ден на пролетта и екологијата

По повод Денот на пролетта – и Ден на екологијата 21-ви Март, нашето училиште ООУ „Дане Крапчев“ организираше акција за чистење на училишниот двор и просториите во училиштето и засадување на љубичици во училишниот двор.

Во акцијата беа вклучени сите ученици од 1 до 9 одделение заедно со нивните класни раководители.Најмалите ученици од 1 до 3 одд.ги уредуваа и полеваа саксиските цеќиња во училиштето, но се погрижија и за уредноста на своите училници и холовите.Ученици од 4 до 9 одделение се вклучија  во расчистување на училишниот двор од смет кој зад себе го оставаат несовесните минувачи .

Активностите продолжија со уредувањето на  жардињерата во предниот дел од дворот. Жардињерата се наполни и обработи  со почва и со тоа се подготви теренот за засадување на сезонски цвеќиња.

Во знак на пролетното будење на природата во жардињерата учениците од IX одд, учениците од Еколошката секција и од Еко тимот засадија 100 корени на сезонски цвеќиња од видот на љубичици.  

Голема благодарност и до сите ученици кои во голем број донесоа љубичици и сезонски цвеќина  кои исто така ќе го разубавуваат нашиот училишен двор.

Ученички иницијативи – Отворен е Младински клуб

Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО) реализиран од Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО) во партнерство со Младински образовен форум (МОФ), ја продолжува соработката со општините со развиени и донесени стратегии за меѓуетничка интеграција и младинско учество и спроведува Младински акции на ниво на општина.

Врз основа на горенаведеното на 18.03.2022 година во 11:00 часот во Месната заедница (МЗ) Стајковци се одржа средба со градоначалникот на општина Гази Баба, Бобан Стефковски, претставници од локалната самоуправа, Дејан Ризински, одговорен на Тимот на МЦГО, Besa Reçi – Quality Assurance Coordinator, USAID Youth Ethnic Integration Project, Macedonian Civic Education Center (MCEC), Фари Хисени како дел од Тимот од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, директорите, одговорните наставници и ученици претставници на младинските иницијативи од училиштата ООУ „Дане Крапчев“, ООУ „25 Мај“ и ООУ „Св. Кирил и Методиј“ – с.Стајковци.

Од претходно одржаните средби на кои ние младите ги инициравме своите идеи и одбравме три приоритети, „Оформување на Младински клуб“, „Градење на Младински Парк“ и „Обновување на спортските игралишта“ кои во иднина ќе прејдат во акции кои ќе се реализираат во соработка и поддршка на општината,  а со поддршка и на приватниот сектор е избран приоритетот „Оформување на Младински клуб“ кој се наоѓа во просториите на Месна заедница Стајковци. Градоначалникот на средбата официјално го потврди и одобри овој приоритет со што на учениците од сите училишта во нашата општина им се обезбеди креативно катче. Младинскиот ќе биде место каде ние како млади луѓе ќе можеме да соработуваме во различни проекти, да се здружиме преку друштвени игри и да го користиме тој клуб за различни активности како презентации, неформални дружби, учење на различни музички инструменти и различни бесплатни курсеви, но и да одржуваме работилници и училишни проекти, средби со членовите на ученичкиот парламент итн.  Сето тоа ќе биде поддржано од страна на општината и градоначалникот. Од страна на градоначалникот бевме повикани да споделиме со него доколку имаме некакви потреби за нашите матични училишта и ние споделивме дека имаме потреба од замена на старите компјутери со набавка на лаптопи за училишната библиотека, со што градоначалникот ни потврди и вети дека во скоро време ќе се набават истите и ќе се достават во нашето училиште. Тој безрезервно ни даде дознаење на нас учениците дека ќе не поддржува во секоја наредна активност која ќе сакаме да ја реализираме. За тоа сме многу горди и благодарани.

По средбата ние учениците од трите училишта бевме интервјуирани од страна на медиумската служба од општината и притоа можевме да искажеме која е нашата улога и на кој начин придонесовме со самото учество во младинската кампања која го носи мотото #ЈасПридонесов.

На покана на нашите другарчиња имавме можност да го посетиме и разгледаме ООУ „Кирил и Методиј“-Стајковци, каде бевме убаво пречекани од своите другарчиња, наставниците, директорката и вработените во училиштето. Многу убаво си поминавме и ги поканивме и тие да бидат наши гости.

Ова беше еднен многу убав ден исполнет со позитивни случувања. Поздрав од нас „Млади иноватори“ – Алексеј, Катарина, Никола, Јана, Михаела, Клара и Петар, се гледаме повторно со некоја друга исполнета иницијатива.

Презентација на блогот „Дружината на Дане Крапчев“ во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје

Денес, 16 март 2022, во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје, се одржа Мултипликативен настан за проектот „Унапредување на писменоста и усвојување на странските јазици кај учениците од основно образовани, преку развивање на знаење, вештини, ставови и вредности во рамки на воннаставнити активности„. Настанот беше во организација на Здружението Доминиум културно јадро а нивните партнери Градската Библиотека од Риека и училиштето „Св.Константин Кирил Философ“ од Русе, Бугарија беа вклучени online преку платформата zoom. Свое обраќање имаше и претставник од Бирото за развој на образованието, господинот Оливер Станојоски. Присутни беа претставници од повеќе училишта од Скопје како и од Градските Библиотеки.

На настанот беа презентирани резултатите од проектот и некои добри практики од училиштата кои следеа обуки во рамките на овој проект.

Претставници од нашето училиште беа поканети да го претстават ученичкиот блог „Дружината на Дане Крапчев“ . Наставничката Анета Митевска ги претстави почетоците на блогот а ученикот Алексеј Стојановиќ ја презентираше работата на учениците на блогот, статистичките податоци за бројот на објави и посетеност на страната но акцент стави и на влијанието на блогот врз развојот на учениците. Оваа иницијатива беше поздравена од сите учесници на овој настан.

Видеото од обраќањето на Анета и Алексеј може да го погледнете во продолжение

ХЕМИЈА – Резултати од општинскиот натпревар

Општинскиот натпревар по хемија се одржа на 25.02.2022г. На овој натпревар учествуваа ученици од осмо и деветто одделение и ги постигнаа следните резултати:

VIII одд.

Петар Ристовски VIII-3 – II награда

Михаела Димчова VIII-2 – III награда

Ања Јовановска VIII-4 – III награда

Јована Ивановска VIII-3 – Пофалница

IX одд

Алексеј Стојановиќ IX-3- II награда

Теона Димишковска IX-2 – III награда

Честитки за сите ученици, многу успех на претстојниот регионалниот натпревар.

Ментор на учениците Елена Томевска

Со здрава исхрана до подобро здравје!

 Здравата исхрана е многу значајна за сите нас , особено за децата кои се во раст и развој.

Една од нашите цели како тим на училишниот Црвен крст е да промовираме здрав начин на исхрана и да споделуваме на едукативни материјали кои ќе ги подобрат прехрамбените навики на сите нас.

Здравата исхрана се формира уште во детството.Секој  родител  го посакува најдоброто за своето дете, од образование до исхрана.Децата преземаат многу од навиките кои ги гледаат во семејството. Ако сакаме детето да јаде зеленчук и овошје  со апетит, сите членови на семејството би требало да имаат зеленчук и овошје  во чинијата.

Следните неколку принципи според нутриционистите би требало да помогнат во развивањето на добри прехрамбени навики на децата :

  • Вклучете ги во купувањето и готвењето

Уште од мали, децата мора да знаат од каде доаѓа храната и како се подготвува. Вклучете ги своите деца во сѐ што вклучува купување, чување и готвење на храната.

  • Не мора да се изеде сѐ од чинијата !
  • Слатките имаат свое место во исхраната

Секое дете сака слатки, посолена или помрсна храна или сѐ на едно место.80 % од дневната потреба мора да биде задоволена со хранливи намирници (интегрални житарици, овошје, зеленчук, млеко, месо со помала масност, риби, јаткасти плодови, семиња).

  • Распоред на оброците

Децата мора да се придржуваат до распоредот за оброци рамномерно секој ден.Во врска со исхраната на децата, препораките се: три главни оброци, од кои најмалку два се дома (појадок и вечера), плус 2-3 ужини, се идеални во текот на растењето. Зошто? Бидејќи во детството, во процесот на растење се троши многу енергија, но детскиот желудник е сѐ уште многу мал.

Во прилог ја споделуваме брошурата за здрава исхрана од Републичкиот завод за здравствена заштита –Скопје во која стручни лица даваат прецизни совети за здравата исхрана .

                                       

Брошура – Препораки за исхрана на школската популација

Со почит тимот на Црвениот крст од нашето училиште