Меѓународeн натпревар по англиски јазик ХИПО

Меѓународниот натпревар по англиски јазик ХИПО- HIPPO English language Olympiad се организира во нашето училиште и овва година. Право на учество имаат сите ученици од I до IX одделение коишто се распоредени во следните категории:

LITTLE HIPPO-ученици родени 2012 год. и помали

HIPPO 1-ученици родени 2010 год. и помали

HIPPO 2-ученици родени 2009 год. и помали

HIPPO 3-ученици родени 2007 и помали

Пријавувањето за натпреварот е најдоцна до 18.02.2022 год.

Прелиминарните натпревари се на 11-12.03.2022 год., а

Полуфиналните натпревари се на 07-08.04.2022 год.

Сите ученици што сакаат да се пријават нека ги известат своите наставници по Англиски јазик и ќе ги добијат сите подетални информации.

Многу среќа и успех на сите натпреварувачи.

ФЕВРУАРИ-МЕСЕЦ НА УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ

Во учебната 2021/22 година училишните натпревари ќе се реализираат според следниот распоред:

26.01.2022 – Хемија

03.02.2022 – Математика

14.02.2022 – Македонски јазик

15.02.2022 – Англиски јазик

16.02.2022 – Француски јазик

17.02.2022 – Физика

18.02.2022 – Историја

21.02.2022 – Географија

22.02.2022 – Информатика

23.02.2022 – Граѓанско образование

24.02.2022 – Општество

Многу успех на сите натпреварувачи!