НЕДЕЛА НА ИНФОРМАТИКАТА 2024

Во рамките на Неделата на информатика 2024, која се реализира во период од 5 – 9 февруари, учениците од 5-2 и 5-3 одделение, со своите наставници Билјана Јовчева и Христина Петровска, активно се вклучија во одбележување на истата.

На часовите беше разговарано за безбедноста на интернет. Стекнатите знаења беа проверенипреку квиз:”Дали си добар “онлајн” пријател?” и Kahoot квиз *Онлајн безбедност”.

Учениците имаа можност да го запишат своето име со бинарен код и да дешифрираат дадени кодови за да креираат слика.

Искуството беше поучно, креативно и забавно, меѓу другото кај учениците се развиваше и јакнеше натпреварувачкиот дух!