22 Април-Ден на планетата Земја

   22 Април е Меѓународниот ден на планетата Земја .  Се одбележува  со цел подигање на свеста за заштита на животната средина и намалување на загадувањето.

 Денот на планетата Земја претстaвува можност секој од нас како дел од планетата да размисли за своето однесување кон  Земјата,  дали се однесуваме правилно и одговорно  и што можеме да направиме да биде почиста и поубава.

Бидејки само здрава и чиста животна средина може да ни овозможи квалитетен живот.

Неопходно  е сите ние секојдневно да се трудиме правилно да ги чуваме природните убавини во својата најблиска околина.

Преку Еко пораките потсетуваме како сите ние можеме да и помогнеме на нашата планета Земја и да допринесеме за нејзиното зачувување :

Редуцирај го отпадот кој секојдневно го фрлаш !

Реупотребувај и потикнувај секогаш кога можеш !

-Рециклирај  и подржи го рециклирањето со тоа што ќе купуваш производи со рециклирана содржина !

Штедете ја колку можете електричната енергија !

-Штедете  ја водата!

-Користете  ги велосипедите а на автомобилите !

Да ги погледнеме изработките по повод 22 Април  од вредните рачиња на вашите ученици!!!!

                                                                        Подготвил  ЕКО Тимот