120 години од смртта на Гоце Делчев

Денеска се одбележуваат 120 години од погибието на апостолот на македонското револуционерно движење Ѓорѓи Гоце Николов Делчев, еден од најзначајните ликови во македонската историја кој се борел за македонската кауза и зачувување на македонскиот народ и идентитет.

Апостолот на македонското револуционерно движење загинал на 4 мај 1903 година во заседа што била поставена кај селото Баница. За неговата смрт постојат неколку верзии, но има една непобитна вистина: Целиот живот го посветил во борба за ослободување на Македонија. За својата Македонија го дал и својот живот.
“Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи Македонија, тој се лаже и себеси и другите.”
“Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар меѓу народите”
“…Дали може да има друго место за еден Македонец, освен Македонија? Дали има и народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа, отколку во Македонија…”

ДА НЕ СЕ ЗАБОРАВИ: Во Баница загина македонскиот идеолог Гоце Делчев, а во Дреновската клисура војводата Пере Тошев
На денешен ден Македонија изгубила двајца големи синови, македонскиот идеолог и апостол Гоце Делчев и македонскиот револуционер и војвода Пере Тошев.

Изработиле: КРЕАТИВЦИ