Хипо 2020, Осма Меѓународна Олимпијада по Англиски јазик, Англиски Без Граници

Почнувајќи од 2013 година Асоцијацијата Глобал Хипо секоја година организира натпревар по Англиски јазик за учениците од сите држави во светот со цел да се поттикне натпреварувачкиот дух кај учениците што го изучуваат Англискиот јазик. Оваа година натпреварот се одржа по осми пат и беше спроведен во нашето училиште за нашите ученици.
Учествуваа ученици од 6,7,8 и 9 одделение. Учениците беа поделени во 3 категории:
Хипо 1 за учениците од 6 одделение-седум ученика, Хипо 2 за учениците од 7 и 8 одделение-12 ученика и Хипо 3 за учениците од 9 одделение-3 ученика. Секоја категорија има посебен тест. Секој ученик доби сетификат за учество.
Од тие ученици двајца продолжуваат во следниот круг на натпреварување т.е. во полуфинале. Тоа се учениците: Матеј Спасовски 7-2 и Алексеј Стојановиќ 7-3. Им честитаме на нив како и на сите ученици што учествуваа во натпреварот. Сите тие имаа
навистина добри резултати и се гордееме со нив.
Во иднина се надеваме дека бројот на учесниците ќе биде уште поголем.