Француски јазик – Регионален натпревар

На 22 март се одржа регионалниот натпревар по Француски јазик.

Честитки за ученичката Ангелина Трпковска од 6-1 одд. која освои трето место.

Одлични знаења покажаа и учениците од деветто одделение Дејанчо Стојановски, Мајда Дилевска и Јована Србиновска.