Учество во работилница со Градската Библиотека Риека од Хрватска

Живееме во 21 век во кој дигиталниот свет успева да го заземе местото на многу претходни навики што биле дел од нашето секојдневие. Па така овој свет нѐ поттикнува да го изберема филмот пред книгата по која е изрежиран или наместо да ја посетиме омилената книжарница или библиотека и да ја купиме или позајмиме посакуваната книга, го бираме начинот со едно кликање на електронскиот уред да дојдеме полесно до книгата по која толку многу мечтаевме, но ниту еден друг начин не може да го замени чувството на прочитана  книга која ја држиш во рака.

На 7-8 април 2021г., во рамките на Еразмус+ проект се реализираше дводневна, осумчасовна, онлајн, “Работилница за развој на компетенции за писменост и изучување на странски јазици преку воннаставни активности”. Оваа работилница претставува дел од активностите за учење и обука во рамки на овој проект  и се реализира од страна на Доминиум културно јадро Скопје, Градска Библиотека Ријека од Хрватска  и СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ“ од Русе, Р. Бугарија.

На првиот ден од работилницата имавме уникатна можност да слушнеме нешто повеќе за работата и проектите на Градската Библиотека Ријека и разменивме искуства во спроведување активности за унапредување на писменоста и усвојување на странските јазици кај учениците од основното образование со останатите учесници.

Вториот ден од работилницата беше посветен на начинот на воспоставување и функционирање на клубови за книги/читачки клубови, и од теоретски и од практичен аспект, како и придобивките за учениците од клубовите.

Задоволство беше да се присуствува на една ваква креативна работилница од која може да се добијат инспиративни идеи кои понатаму ќе бидат инплементирани во нашите воннаставни активности.

                    Учесници од ООУ„Дане Крапчев“- Скопје:

                               Анета Митевска- наставник по француски јазик,

                                Елена Малинова-наставник по македонски јазик,

  Катица Стојчевска-наставник по македонски јазик,

                           ВеснаТрајковска-наставник по англиски јазик,

          Жаклина Атанасовска-библиотекар.