Успех и на државниот натпревар по Македонски јазик

Нашите ученици повторно со високи резултати на ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК кој се одржа на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески” во Скопје.

На натпреварот учениците и менторите се стекнаа со пофалници.

1. Ангелина Трпковска 6 одд. 84 бодови – ментор Марија Шереметкоска.

2. Калина Караџоска 7 одд. 83 бодови – ментор Елена Малинова.

3. Никола Тргачевски 6 одд. 74 бодови – ментор: Марија Шереметковска.

Им честитаме на учениците и нивните ментори!