Успеси на регионалниот натпревар по француски јазик

На 25 март, сабота, се одржа регионалниот натпревар по француски јазик на кој нашите ученици покажаа извонредни резултати

Осмо одделение

Дејанчо Стојановски, второ место, ментор Анета Митевска

Дора Николова, трето место, ментор Јасмина Ѓоргиева

Деветто одделение

Сара Ангелова и Ања Јовановска го делат првото место – ментор Анета Митевска

Честитки и многу успех на државниот натпревар!

На натпреварот учествуваше и Леон Стојановски од 9-3 одделение кој исто така покажа одлични резултати.