Успеси и на државниот натпревар по БИОЛОГИЈА

🏆Редиме повторно успеси ! 🏆

На 20.05.2023 на ПМФ се одржа 10-от Државен натпревар по биологија на кој нашите ученици постигнаа одлични резултати:

Тара Спасиќ (VII) освои ПРВА награда

Софија Мијалковска (VII) освои ВТОРА награда

Александар Маџовски (VII) освои ВТОРА награда

Дамјан Петровиќ (VII) освои ВТОРА награда

Ментор на учениците од VII одд: Душанка Китановска

Дејанчо Стојановски (VIII) ТРЕТА награда

Теона Јовева(VIII) пофалница

Ментор на учениците од (VIII) :Бојана М.Личева

Честитки за постигнатиот успех!!!

Им посакуваме многу успеси и во иднина!