Се радуваме на награди и за време на летниот распуст!

На ученичката Луна Сиљаноска од 4-3 одделение под менторство на одд.наставник Христина Џајкова Петровска и беше доделена награда -ваучер и благодарница за цртеж со кој учествуваше во проектот ,,Инвестираме во нашата планета” организиран од компанијата ,,Макстил”.

За учество во проектот благодарница од компанијата доби и нашето училиште.