Сертификат за животна средина

Правото на здрава животна средина е фундаментално граѓанско право на секој поединец. Чест и задоволство ни е како училиште што се препознаваат нашите ангажмани и заложби во негување на нашата животна средина.