Семинар “Препознавање на врсничко насилство во училницата и училиштето, справување со ученици жртви и ученици извршители”

Насилството над децата ја зголемува нивната изолираност од врсниците, бидејки нивните соученици не сакаат да се дружат со тие кои се неомилени и злоставувани поради стравот дека истото тоа може и ним да им се случи. Злоставените деца се чувствуваат беспомошно, уплашено и збунето.
Изложеноста на насилство во училиштето води до ниско самопочитување и депресија, а овие проблеми може да продолжат и во возрасниот период.

Семинарот се реализира за претставници од 4 училишта кои се дел од проектот “И јас имам глас”, финансиран од Save the Children. На истиот учествуваа четворица претставници од нашето училиште.