Резултати од училишните  натпревари по Природни науки и Биологија

Резултати од училишниот  натпревар по Природни науки за IV одд.

Име и презиме на ученикот Освоени бодови Освоено место

 

Андреј Јордановски    IV-1 54 I место
Марија Гичевска            IV-1

54

I место
Теона Јовева                 IV-3 54 I место
Јована Спасовска          IV-4 54 I место
Теа Јордановска           IV-3 52 II место
Јована Павлова          IV -2 51 III место
Мила Златановиќ         IV -4 51 III место

Резултати од училишниот  натпревар по Природни науки за V одд.

Ученик Освоени поени

од максим.40 

рангирање
1. Ања Јовановска 37,5 I место
2. Јована Ивановска 35 II место
3. Петар Ристовски 35 II место
4. Антонија Владевска 35 II место
5. Михаела Димова 35 II место
6. Лука Сињаноски 34,5 III место

 

Резултати од училишниот натпревар по Природни науки за VI одд.

Ученик Освоени поени

од макс.45

рангирање
1.Алексеј Стојановиќ 41 I место
2.Стефан Јанковски 41 I место
3.Марија Стојановска 40 II место
4.Јована Деаноска 39 III место

 

Резултати од училишниот натпревар по Биологија за VII одд.

Ученик Освоени поени

од  макс. 50

рангирање
1.Анастасија Тодевска 44 I место
2.Лука Ристиќ 40 II место

 

Резултати од училишен натпревар по Биологија  за VIII  одд.

Ученик Освоени поени од максимум 50 поени рангирање
Методија Тасевски 40 I место

 

Резултати од училишен натпревар по Биологија  за IX  одд.

Ученик Освоени поени од максимум 50 поени рангирање
Ивана Додевска 45 I место
Маја Стојановска 44 II место