Резултати од училишниот натпревар по француски јазик

Честитки за сите учесници, а на наградените многу среќа и успех во понатамошните натпреварувања.

VI-одделение/вкупно 68 бодови      

Ментор: Јасмина Ѓоргиева

местоИме и Презимеосвоени бодови
1Елена Наумова-6-3 одд.68
2Антонио Симоновски-6-365
3Калина Павлевска-6-455

VII-одделение/вкупно 52 бодови    

Ментор: Јасмина Ѓоргиева

местоИме и Презимеосвоени бодови
1Тара Спасиќ-7-2 одд.50
2Софија Мијалковска-7-346
3Аника Велковска-7-141

VIII-одделение/вкупно 60 бодови   

Ментори: Јасмина Ѓоргиева и Анета Митевска

местоИме и Презимеосвоени бодови
1Дејанчо Стојановски 8-152
2Теона Јовева 8-349

IХ-одделение/вкупно 40 бодови      

Ментор: Анета Митевска

местоИме и Презимеосвоени бодови
1Сара Ангелова 9-333,5
2Леон Стојановски  9-332