Резултати од училишниот натпревар по македонски јазик

VI одд.

1.         Катерина Пислевиќ       6-2одд.               48     I место

2.         Филип Димовски           6-1одд.               48     I место

3.         Теона Јовева                   6-3одд.               44      II место

4.         Теа Јордановска              6-3одд.              42      III место

VIIодд.

1.         Ања Јовановска           7-4одд               42     I место

2.         Ана Милановска          7-3одд.             40     II место

3.         Марија Благоевска       7-3одд.            39     III место

4.         Сара Ангелова              7-3одд.             38      III место

5.         Ева Серафимовска        7-4одд,            38     III место

VIII одд.

1.         Алексеј Стојановиќ  8-3одд.                46   I место

2.         Теона Димишковска 8-2одд.               41  II место

3.         Дона Тасева               8-3одд.                38   III место

4.         Мила Донева             8-4одд.                37   III место

IXодд.

1.         Нина Ристиќ                 9-3одд.                      43        I место

2.         Лорина Јакимовска     9-4одд.                     43        I место

3.         Ангела Анѓелкоска      9-3одд.                     40        II место

4.         Христина Јовановска  9-2одд.                     39        III место

5.         Ангела Милановиќ      9-1одд.                     39        III место

6.         Бојана Џопевска           9-2одд.                     38        III место

7.         Катерина Андова         9-2одд.                     37         III место

8.         Давид Цветковски        9-3одд.                    36         III место