РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 96 поени – Леон Стојановски 6/3         

ВТОРО МЕСТО со освоени 94 поени – Михаела Димчова 6/2            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 88 поени- Теона Марковиќ 6/4   

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 47 поени – Давид Цветкоски 8/3         

ПРВО МЕСТО со освоени 47 поени – Лорина Јакимовска 8/4            

ВТОРО МЕСТО  со освоени 40 поени- Ема Димитровска 8/1   

 ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 50 поени – Дијана Мијалковска 9/4         

ВТОРО МЕСТО со освоени 49 поени – Андријана Антовска 9/2      

       ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!