Резултати од училишниот натпреварот по информатика

Шесто одделение

Ангел Николов 6-1 68 поени I место
Лука Блажевски 6-4 58 поени II место
Никола Милановски 6-1 53 поени III место

Седмо одделение

Андреј Бојкоски 7-2 68 поени I место
Алексеј Стојановиќ 7-3 68 поени I место
Матеј Крстевски 7-4 60 поени II место
Милош Насковиќ 7-2 58 поени III место