РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ – IV одд

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО

ПРИРОДНИ НАУКИ – IV одд.

одржан на 15.02.2021 год.

ОСВОЕНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТОДД.ОСВОЕНИ БОДОВИ
ПРВО МЕСТОДино АдемоскиIV 446
ВТОРО МЕСТОВедран ВељковиќIV 444
ТРЕТО МЕСТОМатеј Попоски
Марко Крстевски
IV 4
IV 2
42