Резултати од општинскиот натпревар по природни науки и биологија 2020/2021 год.

На ден 15 и 16 април 2021 год.  се одржаа натпреварите по природни науки и биологија на општинско ниво.

Нашите млади  природници и биолози ги остварија следните резултати:

Природни науки 4 одд.
Емил АдемоскиII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Ведран ВељковиќIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Ментор: Наташа Јосимовска Георгиевска
Дамјан ВлинтовскиIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Ментор: Виолета Симоновска
Марко КрстевскиIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Ментор:Елизабета Ордева
Калина КараџоскаIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Давид ТрајановскиПофалница 
Ментор : Даниела Торковска
Природни науки 5 одд.
Тара Спасиќ II НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Матеј Китановски III НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Христијан Гочевски Иваноски III НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Александар Маџовски III НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Ментор : Душанка Китановска
Маркијан ЈовчевПофалница 
Ментор : Елена  Томевска
Природни науки 6 одд.
Катарина ПислевиќII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Теона ЈовеваIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Јована СрбиновскаIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Андреј ЈордановскиIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Биологија 7 одд.
Михаела ДимчоваIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Горазд СтојановскиIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Ања ЈовановскаПофалницаУчество на регионален натпревар
Јована Ивановска  ПофалницаУчество на регионален натпревар
Петар РистовскиПофалницаУчество на регионален натпревар

Ментор на учениците од 6 и 7 одд. нас. Бојана М.Личева

Биологија 8 одд.
Теона ДимишковскаII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Алексеј СтојановиќIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Стефан ЈанковскиУчество 
Марија СтојановскаУчество 
Биологија 9 одд.
Ангела АнѓелкоскаII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Анастасија ТодевскаIII НАГРАДАУчество на регионален натпревар
Христина ЈовановскаПофалницаУчество на регионален натпревар

                                                           Ментор на учениците од 8 и 9 одд.  Душанка Китановска

Официјалните резултати се достапни на страницата  https://biologija.yolasite.com/

Честитки до учениците и им посaкуваме успех на регионалните натпревари !!! J