Резултати од натпреварот по информатика

На 24.02.2021 година се одржа училишниот натпревар по информатика на кој учествуваа 16 ученици.

Освоени места:

Име и презимеОсвоени бодовиОсвоено место  
Јана Кметовска                 91I
Никола Наумов  82II
Андреј Јордановски  78III