Почеток на второто полугодие

Зимскиот распуст на учениците завршува на 20 јануари.

Второто полугодие започнува во вторник, 21 јануари 2020 со следниот распоред:

I2, I3, II, IV, VII и VIII одделение започнуваат со прва смена од 7,30 часот,

а I1, I4, III, V, VI и IX одделение се втора смена од 12,45часот.

Ви посакуваме среќно и успешно полугодие!