ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Општинскиот натпревар по Англиски јазик се одржа на 18.03.2023 год., сабота

Ученици што учествуваа на наптреварот се:
5 одд.
Михаела Миовска-90 бода-II награда-ментор Андријана Недeвска
Горазд Петрушев-77 бода-III награда- ментор Андријана Недeвска
6 одд.
Елена Наумова-84 бода- II награда-ментор Катерина Лукарова
Ведран Недељловиќ-51 бод- ментор Катерина Лукарова
7 одд.
Дарјан Јовчев-86 бода- II награда-ментор Катерина Лукарова
Аника Велковска-ментор Катерина Лукарова
8 одд.
Дора Николова-90 бода- II награда-ментор Весна Трајковска
Елена Цветковска-80 бода- III награда-ментор Весна Трајковска
9 одд.
Алисија Ебип-79 бода- III награда-ментор Весна Трајковска
Горазд Стојановски-76 бода- III награда-ментор Весна Трајковска
Учениците што имаат освоено награда продолжуваат на
регионален натпревар.
Честитки на сите ученици за покажаниот успех и нивното залагање
за што е можно подобри постигања.