Одбележување на светскиот ден на лицата со аутизам

Светскиот ден на лицата со аутизам беше одбележан во нашето училиште преку едукативна работилница во која учествуваа учениците од I-4 одделение заедно со одделенскиот раководител Стефани Тоневска , специјалниот едукатор Катерина Банџо и образовниот асистент Марија
Иваноска. Заедно да ја подигнеме свеста за лицата со аутизам, да им помогнеме во секојдневието! 💙