Недела на информатиката во ООУ „Дане Крапчев“ Скопје

Од 10-14 февруари во ООУ “Дане Крапчев“ Скопје беше одржана “Недела на информатиката“. Во проектот беа вклучени ученици од V -1, VI и IX одделение.  Беа реализирани повеќе работилници и активности. Повеќе може да прочитате на следните линкови

Активности на учениците од шесто и девето одделение

Активности на учениците од V-1 одделение