Награден конкурс на ТЕМА :„БИДИ ФЕР, ПРАВИЛНО ФРЛАЈ СМЕТ“

Драги ученици 

Здруженито на Економски новинари Скопје распишува награден конкурс на ТЕМА :„БИДИ ФЕР, ПРАВИЛНО ФРЛАЈ СМЕТ“

Право на учество имаат  сите учениците од 5 до 8 одделение.

Сите потребни информации ги имате на дадениот флаер.