Мојот град Скопје

Учениците од 4-2 одд. поттикнати од богатата историја, природни убавини и културни знаменитости на својот град Скопје за кои учат на часовите по историја и општество, изработија видео презентација со кое ги промовираат, а истовремено и ја искажуваат својата љубов кон градот во кој живеат.“ Одделенски раководител Билјана Јовчева