КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА

ООУ “Дане Крапчев” објави конкурс за избор на првенец на генерација. Сите заинтересирани ученици за потребните услови и документи може да го консултираат правилникот за избор на првенец на генерација кој е објавен на нашата страна во делот УЧИ ОД ДОМА за деветто одделение. Конкурсот е отворен 3 работни дена, односно заклучно со вторник 26 мај 2020.