ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОРАБОТКА СКОПЈЕ- БЕЛГРАД

Нашето училиште по иницијатива на наши наставници, потпиша ,,Меморандум за културна и образовна соработка” со училиште од Белград. Соработката ја потпишаа директорот на нашето училиште мр.Адријана Младеновска и Радивоје Миљиќ, директорот на ОУ,, Алекса Шантиќ”. Целта е реализирање заеднички проекти, размена на ученици, размена на искуства и заедничко одбележување значајни јубилеи. Претставници од нашето училиште три дена беа гости на срдечните домаќини во Белград. Оваа пролет и ние ќе го возвратиме нивното гостопримство и официјално ќе ја започнеме соработката.