Здрава храна и добри навики за среќни деца

Денеска во нашето училиште се одржа едукативно предавање и работилница под мотото “Здрава храна и добри навики за среќни деца” . На предавањето одржано од стручно лице од организацијата ЕКГ учениците се запознаа што е тоа здрава и безбедна храна,а потоа практично ги применија стекнатите знаењата за подготовка на здрави ужинки.

Одговорни наставници Бојана М.Личева, Марија Н. Наневска и Душанка Китановска.