Започнаа училишните натпревари 2018/19

Распоред за одржување на училишните натпревари во учебната 2018/19 година

 

Предмет Дата на одржување
Природни науки V, VI, VII одд.

Биологија VIII, IX одд.

24.12.2018
Англиски јазик V-IX одд. 30.01.2019
Математика VI-IXодд. 04.02.2019
Природни науки IV одд. 12.02.2019
Географија VI-IX одд. 14.02.2019
Математика IV одд. 15.02.2019
Македонски јазик IV, V одд. 18.02.2019
Математика V одд. 20.02.2019
Граѓанско образзование VIII, IX одд. 21.02.2019
Општество IV, V одд. 22.02.2019
Македонски јазик VI-IX одд. 25.02.2019
Хемија VIII, IX одд. 26.02.2019
Историја VI-IX одд. 27.02.2019
Информатика VII одд.

Физика VIII, IX одд.

28.02.2019
Француски јазик VI-IX одд. 01.03.2019

 

Сите натпревари се одржуваат со почеток во  12 часот и завршуваат во 13 часот.

Тимот за училишни натпревари