еТвининг проект Let’s Take Climate Action

Група ученици од VII одделение со наставничката по Англиски јазик Катерина Лукарова учествуваат во еТвининг проект Let’s Take Climate Action. Целта на проектот е подобрување на јазичните вештини на учениците преку реализација на најразлични активности со нивни врсници од повеќе држави. Исто така учениците ги подобруваат и своите компјутерски вештини со употреба на Web 2.0 tools коишто ги користат за нивните изработки-постери, видеа, квизови, презентации итн. Се организираат и видео средби на Zoom, панел дискусии, се прават подкасти и се организираат натпревари. Со тоа се поттикнува натпреварувачкиот дух кај учениците, нивната мотивираност за активно учество и мултикултурализмот.