Едукација на тема дентална хигиена

Во месец декември училишниот тим на Црвен крст реализираше едукација на тема дентална хигиена наменета за учениците од одделенска настава. Поголемите ги учеа помалите како правилно да се грижат за забите.Потсетувањето за денталната хигиена не е на одмет, особено во пресрет на празниците кога пред нас ќе има многу слатки 😁