Државен натпревар за информатичко размислување

На 24.03.2018 година на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство се одржа  Државниот натпревар за информатичко размислување за учениците од VI и  VII одд .
На натпреварот  Јане Ѓорѓиевски  од VII-4 одделение освои III награда.
Честитки за постигнатиот успех.