Географија – Резултати од училишен натпревар

Ученици и освоени места:

VI одделение

Теа Јордановска – I место

VIII одделение

Алексеј Стојановиќ – I место

Јована Деановска – II место

IX одделение

Давид Цветковски – I место