Втора награда од Министерство за образование

По повод Меѓународниот ден на мајчин јазик и Денот на лингвистичката и културна разновидност и повеќејазичност 21 февруари, Министерство за образование и наука на ученикот Христијан Гочевски Иваноски VII1  одд. му ја додели  втората награда за есејот:,, Мојот јазик – мост помеѓу мене и тебе”