Борба против ракот

Сите знаеме дека ракот е една од најчестите болести кај луѓето во денешно време.

 Околу 8 милиони луѓе годишно умираат од рак.

Многу луѓе сметаат дека нема потреба да се зборува за ракот. Свесни сме дека ракот може да биде тешка тема, особено во некои општества, но доколку отворено се зборува за болеста и се побара помош состојбата може да се подобри. Сите луѓе имаат право на пристап до докажан и ефективен третман и нега под еднакви услови, без страдање како последица.

Изработено од членовите тимот на Црвен крст при ООУ “Дане Крапчев”