Информации за наставата во учебна 2020/21г. во услови на COVID-19

Почитувани ученици и родители

Ви ја доставуваме Информацијата од Министерство за образование и наука за реализација на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година, со прилог План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2020/2021 година, протоколи за постапување на основните и средните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно – образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година и Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнително/позитивен на Коронавирус COVID – 19.

Истите ќе ги најдете на следниот линк

МОН – План и протокол за одржување настава и алгоритам за постапување

Во продолжение Ви доставуваме План, протокол и алгоритам за работа во нашето училиште како и Куќниот ред во кој ќе го најдете распоредот за времетраење на часовите и одморите како за учениците со физичко присуство така и за учениците кои ќе следат настава на далечина

ПЛАН, ПРОТОКОЛ И АЛГОРИТАМ ЗА РАБОТА ВО ООУ „ДАНЕ КРАПЧЕВ„ ВО УСЛОВИ НА COVID-15

КУЌЕН РЕД  НА УЧИЛИШТЕТО ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19 СПОРЕД ПЛАНОТ, ПРОТОКОЛОТ И АЛГОРИТAМОТ ЗА РАБОТА

……………………………………………………………………………………………………………………………….

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ I – III ОДДЕЛЕНИЕ КОИ ЌЕ СЛЕДАТ НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

ЛИНКРаспоред на времетраењето на часовите за учениците кои следат настава со физичко присуство

Влегување на учениците во училиштето. движење низ училиштето и излегување

………………………………………………………………………………………………………………

РАСПОРЕДИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОИ ЌЕ СЛЕДАТ НАСТАВА НА ДАЛЕЧИНА

РАСПОРЕД на времетраењето на часовите

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ за учениците од IV-V одд

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ за учениците од VI-IX одд

Линк до националната платформа за учење на далечина

Туторијал за користење на платформата

——————————————————————————————————————–

РАСПОРЕД ЗА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

——————————————————————————————————————

ПЛАН ЗА ПИСМЕНИ ПРОВЕРУВАЊА НА УЧЕНИЦИТЕ

——————————————————————————————————————-

Протокол за дезинфекција на училиштето