Електронски адреси на наставен кадар

ЗА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ ОД ООУ„ДАНЕ КРАПЧЕВ“ -СКОПЈЕ

Ученици и родители доколку имате некое прашање во врска со материјалите за работа,пишете mail до наставникот

НАМЕНЕТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ: Вашите изработки фотографирајте ги и истите преку Вашиот телефон пратете ги на проверка на mail или преку друга апликација во договор наставникот. Знаете Вие тоа да го направите, исто како што си ги споделувате фотографиите меѓу Вас другарчињата !!!

Иииииии најважното СЕДЕТЕ ДОМА И МИЈТЕ ГИ РАЦЕТЕ РЕДОВНO !!!!!!!

Е-mail  НА ВРАБОТЕНИ ВО ООУ ДАНЕ КРАПЧЕВ

Име и презиме mail
1-1 Јованка Грујовска grujovskaj@yahoo.com
1-2 Лидија Велковска lidija_velkovska@live.com  
1-3 Наталија Николовска natalija.nikolovska69@yahoo.com
1-4 Христина Петровска hdzajkova@gmail.com
2-1 Елизабета Георгиевска eg2404@yahoo.com
2-2 Тања Метикош tsmetikos@yahoo.com
2-3 Благица Станковска blagicastankovska@yahoo.com
2-4 Гордана Павлова pavlovagordana@yahoo.com
3-1 Даниела Торковска td_ok82@yahoo.com
3-2 Елизабета Ордева bettyordeva@yahoo.com
3-3 Виолета Симоновска vsimonovska4@gmail.com
3-4 Наташа Јосимовска natasajml@gmail.com
4-1 Билјана Трајановска bile-trajanovska@hotmail.com
4-2 Даниела Салтирова dmtrenkovska@yahoo.com
4-3 Вилдана Суљовиќ vilda_na@yahoo.com
4-4 Светланка Пешовска spesovska@yahoo.com
5-1 Данче Костовска lorina.jakimovska@yahoo.com
5-2 Лидија Ѓорѓиева lidija_gorgieva@yahoo.com
5-3 Анета Менчова mencovaa@yahoo.com
5-4 Весна Димитровска vesna_dimitrovska@yahoo.com
анг Весна Попадиновски vesnamaksim15@gmail.com
анг Весна Кочова kocovamkd@yahoo.com
Мак Катица Стојчевска stojcevska@gmail.com
мат Лиле Сарваноска l_sarvanoska@yahoo.com
ист Магдалена Павлеска magdalena_pavleska@yahoo.com
лик Марија Н.Наневска mnikoloska@gmail.com
мак Елена Малинова elena.malinova@hotmail.com
био и пн Бојана М. Личева meskovska@yahoo.com
Инф Maрина Пејковска ucioddoma.informatika@gmail.com
Анг Весна Трајковска tvesna61@gmail.com
Мак Јагода Филиповска jagoda_filipovska@yahoo.com
Физ.обр Јорданчо Тодосиев joco_t@yahoo.com
Физ.обрАндриана Трповска fizickooddoma@yahoo.com
Физ.обрФилип Петровски flppetrovski@gmail.com
Био и пн Душанка Китановска dusankakitanovska@gmail.com
Мат Билјана Стојановска stojbile@yahoo.com
Анг Катерина Лукарова katerinalukarova@yahoo.com
мат Елена Јовановска Миливојевиќ ejovanovska@yahoo.com
ТО Борис Шундоски bonitehna@hotmail.com
Физ Александра Стојчевска aleksandra_iskra@yahoo.co.uk
Хем Елена Томевска tomevskaelena@yahoo.com
Муз Ванчо Јовчев jovcevvanco@gmail.com
Ист Роза Јаневска roza.janevska77@gmail.com
Фра Анета Митевска anetafrancuski@gmail.com
Гео Бранко Атанасоски brankoatanasoski@yahoo.com
Фра Јасмина Ѓоргиева jasmin1france@yahoo.fr
Клас Валентина Николовска nikolovskav@ymail.com
ети Соња Божиновска bozinovska.sonja@gmail.com
Ети рел Даниела Ристеска daniela.risteska73@gmail.com
анг Евдокија Димовска evdokijadimovska1@hotmail.com
Геог Стевче Здравковски stevce_zdravkovski@yahoo.com
македМилена Пауновска milenamanchicc@gmail.com