ЗА НАС

ЛИЧНА КАРТА

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

ЗА ПАТРОНОТ

ЖИВОТОПИС

Нашиот патрон Дане Крапчев-Стари е јуначен пример на првоборец и прв политички комесар на Скопскиот партизански одред. Своето животно патешествие го започнал на 2 февруари 1912 година во срцето на Шумадија, во малото село Иваница. Роден е како шесто дете во семејството на Јован и Теодора Крапчев и му е дадено името Дамјан, но со години тој се прославуваше со ласкавото име Даме.

Даме Крапчев ги изминуваше дните на своето детство во променливи услови поради честите преместувања на семејството. Политичките прилики и службата на неговиот татко наложувале да живеат во различни градови. Така, неговото примарно и средно образование го започнал и го завршил во места како Прилеп, Чачак, Штип и крајно Скопје, кадешто во 1930 година се дипломирал.

Животот на младиот Даме не бил лесен, но секој град и секоја промена му донесувале нови перспективи и нови познанства кои значително ќе влијаат на неговите политички убедувања. Особено значајно за него било запознавањето со македонската кауза и неговото политичко буѓење, кое го претворило во ардентен борец за правата на македонскиот народ.

После завршувањето на средното училиште, Дане своето образование го продолжил на Правниот факултет во Белград. Таму првин бил редовен студент, но поради тешките материјални услови, бил принуден да работи и да студира вонредно. На овој начин е временски ограничен, но сепак не се откажува од своите идеали и продолжува да биде политички активен.

Во 1937 година, Дане Крапчев се преселил во Буњаковец, Мала Станица и коначно до Долно Нерези. Најпрво бил потстанар кај семејството Саздовски, а подоцна станал зет на семејството. Во своите активни години пред војната, бил дел од СКОЈ и КПЈ, учествувајќи во неколку важни диверзантски акции на рудникот Радуша.

Со почетокот на НОБ (Народноослободителна борба), Дане ја зголемил својата ангажираност и станал клучна фигура во организирањето на партизанските сили во регионот. Бил избран за политички комесар на Скопскиот партизански одред и се истакнал со силна интелектуална и стратегиска способност.erot Во борбата за слобода, со јасен глас и воодушевување, Дане Крапчев го подигнал борбениот дух на партизаните и има значаен придонес во нивните успеси на бојното поле.

На жалост, на 24-ти мај 1944 година, во офанзивата на бугарските окупациони сили на Плачковица планина, Дане Крапчев ја изгубил својата борба за животот, ставајќи го својот живот во услуга на својата татковина. Со својата жртва, тој застанал рамо до рамо со многуте херои што ги положиле своите животи на олтарот на слободата, во знакот на безусловната посветеност кон правдата и човечките права.

ИСТОРИЈАТ НА УЧИЛИШТЕТО

Училиштето започнало со својата образовна работа на 1 февруари 1978 година. Тоа било основано со одлука од општината Гази Баба во октомври 1977 година. Било направено место за учење за 1077 ученици во 35 различни класа. Овие ученици биле преместени од три други основни училишта.

Парите за да се направи училиштето дошле од фонд за обнова на градот и од придонеси од луѓето во Скопје. Училиштето имало голем простор со училници, кабинети, спортска сала, кујна, трпезарија и други потребни простории. Со ова, училиштето можело да обезбеди добро место за учење.

Почнувајќи од учебната година 1979/1980, тука работело и детско забавиште, а подоцна бил додаден и дневен престој, што значи место каде децата може да останат по училиште.

Честа за прв директор на училиштето ја има Душко Перески, а потоа следуваат запишани имињата на Николче Илиевски, Благица Трпевска,  Божин Арсовски, Благица Станковска и Адријана Младеновска.

Во текот на овој децениски времеплов училиштето се стекна со епитетот Пионер во воведувањето на промените во воспитно-образовниот процес, како едно од првите училишта кое започна со воведување на промени во наставата. Нашето училиште е едно од пилот училиштата во кои започнува примената на Активна настава-интерактивно учење, Описно оценување на учениците, Инклузија на деца посебни образовни потреби во учењето.  Секоја година училиштето продуцира  нова генерација, оспособена да го продолжи своето образование која во училиштето остава сведоци за своето постоење со бројните награди и признанија во име на училиштето на општинско, градско и државно ниво.

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Нашата мисија е создавање на образовна средина која оди во корист на сите ученици, со цел да се потикне трансформативно учење кое ќе им овозможи да ги достигнат своите полни потенцијали. Стремиме кон средина каде секој ученик се чувствува ценет и мотивиран да истражува и учи, соодветно со неговите интереси и способности. Важен аспект е и соработката помеѓу учениците, наставниците и родителите кои активно учествуваат во процесот на воспитание и образование.

Постојаната работа на создавање интегрирана педагогија, која ги поттикнува децата да бидат креативни и критички мислители, е клучна за нашето училиште. Нудиме програма која овозможува индивидуално искуство и експериментирање, каде учениците имаат слобода да ја следат својата страст и да развиваат свои идеи.

Ние веруваме во средина каде што секој има право на почит и истовремено презема одговорност за сопствениот процес на учење. Практикуваме образование како партнерство каде учеството и поддршката на родителите и целата образовна заедница се клучни за остварување на нашите цели.

МИСИЈА

“Патот до успехот никогаш не престанува со градење, секоја личност и секое искуство се прозорец кон ново знаење и самоусовршување.”

ВИЗИЈА

“Стремиме кон инклузивно, интеркултурно и мултикултурно интегрирање на учениците, формирање на светли и отворени умови подготвени за разнообразието и предизвиците на светот вон училницата.”