Стипендии за 150 првачиња со попреченост во учебната 2021/2022 година

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ

Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ го реализира Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ заедно со своите партнери Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хандимак“, со финансиска поддршка од Европската Унија. Овој проект има за цел да обезбеди целосна и еднаква вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта кои прераснуваат во институции кои се отворени и пристапни за сите деца и посветени да обезбедат квалитетно образование на децата со разновидни образовни потреби. 

Како дел од овој проект ќе се доделат стипендии на 150 деца со попреченост кои во учебната 2021/2022 година се запишани во прво одделение.

Можност за пријавување ќе имаат децата кои ги исполнуваат следните основни критериуми:

  • Да се деца со попреченост кои во учебната 2021/2022 година се запишуваат во прво одделение,
  • Да поседуваат документација за вид и степен на попреченост (Наод и мислење и/или Наод од стручно тело за проценка на функционирање, попреченост и здравје),
  • Да се обврзат на редовно посетување на наставата, во зависност од индивидуалните можности и согласно препораките за безбедно посетување настава во услови на пандемијата КОВИД-19,
  • Да не се корисници на било каква друга стипендија доделена од било која друга институција или компанија,
  • На родителот/старателот кој аплицира во име на кандидатот за стипендија да не му е одземено родителското право.

Огласот за аплицирање е достапен на веб страната на Фондацијата Чекор по чекор www.stepbystep.org.mk (во делот новости). За условите и секакви дополнителни информации, Ве молиме обратете се до:

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ – 072 307 326.

Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ – 076 279 663.

Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хандимак“ – 070 256 926.

Важна информација: Семејствата на кандидатите кои ќе добијат стипендија не го губат правото на гарантираната минимална помош согласно член 4 од „Правилникот за начинот на остварување на правото на гарантирана минимална помош…” (Службен весник на РСМ, бр. 109 од 28.5.2019 година)[1]: При остварување и користење на правото на гарантирана минимална помош, стипендијата не се смета за приход.

[1] http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/2019pravilnici/30.5-%20ostvaruvanje%20na%20garantirana%20paricna%20pomos.pdf

За македонската азбука

Секој човек го зборува својот мајчин јазикот уште од мал. Јазикот е процес кој трае, и затоа се учи цел живот. Со јазикот луѓето лесно ја пренесуваат мислата, комуницираат меѓусебе и се разбираат. Преку јазикот најдобро се идентификуваат националностите, кои се, и од каде доаѓаат. За Македонија, македонскиот јазик е непроценливо богатство, основно национално обележје по кое се препознаваме во светот.

           Македонскиот јазик има своја азбука. Развојот на денешната македонска азбука датира уште со појавата на глаголицата и потоа со замената на глаголицата со кирилица и со постепено развивање и усовршување на гласовно-графичкиот систем. До 10-тиот век македонскиот јазик користел различни други писма, како што е грчкото писмо или некои сè уште недешифрирани писма, но со појавата на глаголицата се стандардизирала писменоста. Така, од X па сè до 19 век македонскиот јазик ги користел следните азбуки: глаголица, кирилица, црковно-мкедонско писмо, илинденска азбука.

Современата македонска азбука се темели на кириличната азбука на Крсте Петков Мисирков, а некои ортографски знаци се преземени од азбуката на Вук Караџиќ, Крсте Петков Мисирков користел знаци за истите тие гласови.

Најбогатиот период, во поглед на развојот на стандардната македонска азбука, е периодот на преродбата, поточно од средината на XIX век до почетокот на XX век. Во овој период голем број на македонски интелектуалци вршеле реформи за поедноставување на македонската илинденска азбука и со тоа стандардизирање на македонскиот правопис.

 На 5 мај 1945 година, со Решение на Народната влада на Федерална Република Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик, а по два месеци, Министерството за просвета го озакони првиот правопис на македонскиот јазик.

            Нашиот великан Блаже Конески, чијшто заслуги за создавањето на македонската азбука и кодификацијата на македонскиот јазик се огромни, во една прилика беше рекол дека

           ,,Јазикот е нашата најкомплетна татковина”.

            Стандардна македонска азбуката е:

Големи букви
АБВГДЃЕЖЗЅИЈКЛЉМНЊОПРСТЌУФХЦЧЏШ
Мали букви
абвгдѓежзѕијклљмнњопрстќуфхцчџш

            Оваа азбука претставува печатен облик на писмото, додека ракописното писмо  е многу поразлично.

Да го зачуваме нашето најголемо национално богатство – Македонскиот јазик.

Занимливост: Во нашата азбука се кријат две именки.Пронајдете ги!

Решение:  ТСРП  и  ЖЕ.

                            (одговорот се чита од назад кон напред)