Резултати од Општински натпревар по Физика 2018/19 година

На  02.02.2019 година се одржа Oпштинскиот натпревар по Физика во организација на ДФРМ со почеток во 10 часот во ООУ„Кирил и Методиј“ – Гази Баба

Постигнати се следните резултати на учесниците од нашето училиште:

VIII одд
Ученик Поени Награда
Тијана Антовска 92 I место
Методија Тасевски 86 II место
Јане Ѓорѓиевски 83 II место
Ема Котеска 50 пофален
Маја Стојаноска 41 /

 

IX одд
Ученик Поени Ментор
Ивана Додевска 83 II место
Петар Здравевски 75 III место

 

Според условите на ДФРМ сите ученици се стекнаа со право на учество на регионалниот натпревар по физика кој ќе се одржи на 09.03.2019 година.

 

                                                                                                                                                                               Ментор:                       

Јулија Јанкуловска

Резултати од училишните  натпревари по Природни науки и Биологија

Резултати од училишниот  натпревар по Природни науки за IV одд.

Име и презиме на ученикот Освоени бодови Освоено место

 

Андреј Јордановски    IV-1 54 I место
Марија Гичевска            IV-1

54

I место
Теона Јовева                 IV-3 54 I место
Јована Спасовска          IV-4 54 I место
Теа Јордановска           IV-3 52 II место
Јована Павлова          IV -2 51 III место
Мила Златановиќ         IV -4 51 III место

Резултати од училишниот  натпревар по Природни науки за V одд.

Ученик Освоени поени

од максим.40 

рангирање
1. Ања Јовановска 37,5 I место
2. Јована Ивановска 35 II место
3. Петар Ристовски 35 II место
4. Антонија Владевска 35 II место
5. Михаела Димова 35 II место
6. Лука Сињаноски 34,5 III место

 

Резултати од училишниот натпревар по Природни науки за VI одд.

Ученик Освоени поени

од макс.45

рангирање
1.Алексеј Стојановиќ 41 I место
2.Стефан Јанковски 41 I место
3.Марија Стојановска 40 II место
4.Јована Деаноска 39 III место

 

Резултати од училишниот натпревар по Биологија за VII одд.

Ученик Освоени поени

од  макс. 50

рангирање
1.Анастасија Тодевска 44 I место
2.Лука Ристиќ 40 II место

 

Резултати од училишен натпревар по Биологија  за VIII  одд.

Ученик Освоени поени од максимум 50 поени рангирање
Методија Тасевски 40 I место

 

Резултати од училишен натпревар по Биологија  за IX  одд.

Ученик Освоени поени од максимум 50 поени рангирање
Ивана Додевска 45 I место
Маја Стојановска 44 II место

 

Резултати од училишните натпревари по Англиски јазик

Резултати од училишниот натпревар по Англиски јазик за V одд.

Ученик Освоени поени

од максим.50 

рангирање
1. Даријан Саравинов 46 I место
2. Горазд Стојановски 43  II место
3. Никола Наумов 42 III место

 

Резултати од училишниот натпревар по Англиски јазик за VI одд.

Ученик Освоени поени

од  макс. 30

рангирање
1.Тамара Велковиќ 30 I место
2.Алексеј Стојановиќ 30 I место
3.Мила Данева 29 II место
4.Бојана Петровска 29 II место
5.Нина Јовановска 29 II место
6.Матеј Спасовски 29 II место
7.Стефан Јовановски 28 III место

 

Резултати од училишниот натпревар по Англиски јазик за VII одд.

Ученик Освоени поени

од макс.100

рангирање
1.Јана Кметовска 95 I место
2.Мартин Атанасов 95 I место
3.Ема Димитровска 94 II место
4.Сара Гичевска 89 III место

 

Резултати од училишниот натпревар по Англиски јазик за VIII одд.

Ученик Освоени поени

од макс.50

рангирање
1.Методија Тасевски 47 I место
2.Вероника Неделковска 46 I место
3.Леон Станчевски 46 II место
4.Никола Стојменовиќ 45 III место

 

 

Резултати од училишниот натпревар по Англиски јазик за IX одд.

Ученик Освоени поени

од макс.80

рангирање
1.Лука Карагунов 73 I место
2.Катерина Илиевска 70.5 II место
3.Петар Здравевски 68 III место