Мултикултурализмот во образованието

Работилницата се одржа на 06.05.2022 година во Еко градината на нашето училиште. Голема благодарност до учениците од двете училишта, до родителите кои помогнаа во реализација на активностите и благодарност до колегите од ООУ „25 Мај“ кои се вклучени во овој проект.

Беше задоволство за учениците и позитивно искуство при реализација на активност 1„Весели емотикони“ во рамки на проектот „Мултикултурализмот во образованието“ во соработка со нашето партнер училиште ООУ „25 Мај“.

Работилницата се одржа на 06.05.2022 година во Еко градината на нашето училиште. Голема благодарност до учениците од двете училишта, до родителите кои помогнаа во реализација на активностите и благодарност до колегите од ООУ „25 Мај“ кои се вклучени во овој проект.

Од отпад, до уметничко дело!

Од отпад, до уметничко дело!

Ученици во тек е наградниот конкурсот  „Trash for art 2022“ !!!!

Собирајте амбалажен отпад, направите уметничко дело и станете дел од иницијативата за почиста и поздрава средина на Пакомак. За делата направени само со амбалажи на Пивара Скопје и БиМилк следуваат специјални награди.

Конкурсот трае од 15.3.2022 до 17.3.2022 година. Сите скулптури ќе треба да се достават во Кинотека на Северна Македонија било кој ден од 15ти до 17ти март, со тоа што на 15ти и 16ти скулптурите ќе може да се достават од 09.00 часот до 17.00, а на 17ти март од 09.00 до 13.00 часот

Наградниот конкурс „Trash for art 2022“ е отворен за возрасни и за деца, кои ќе се натпреваруваат во три категории:градинки, основни училишта  и поединци и други институции (средни училишта, факултети, невладини организации и други)

Во секоја категорија ќе бидат доделени по три награди – за прво, второ и за трето место.

Повеќе информации на www.pakomak.com.mk

Еко-работилница на француски јазик

Нашето училиште и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Катедра за Француски јазик и книжевност склучија меморандум за соработка и спороведување на заеднички активности.

Првата активност се одржа во петок, 24 декември 2021г, а тоа беше убава еко работилница во која учествуваа ученици од осмо одделение од секцијата – Франкофонски клуб. Нè посетија студентките Уна, Анкица и Марија заедно со нивната лекторка Анита Кузмановска. Студентките ги запознаа учениците со некои нови изрази на француски на тема екологија, а потоа во играта која ја подготвиле, учениците одговараа на прашања поврзани со времето на разградување на отпадот во природата и многу еко-гестови. Тие научија нови работи за екологијата, а истовремено многу се забавуваа.

Лекторката Анита Кузмановска за победничкиот тим подготвила подарок а се разбира имаше и бонбони за сите учесници.

Симулациски вежби – “Евакуација на ученици, вработени, повредени, во случај на земјотрес и пожар”

На 16 Декември 2021г во ООУ,, Дане Крапчев” Скопје , се одржаa симулациски вежби “Евакуација на ученици, вработени, повредени, во случај на земјотрес и пожар”, во населба М. А. Ченто. Во реализацијата на оваа активност, свој активен придонес дадоа волонтерите од Тимот за одговор при катастрофи на Црвен крст, кои вршеа спасување и евакуација на повредени лица. Поддршка за релаизација на симулационата вежба дадоа Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Гази Баба и град Скопје, Противпожарна бригада на Град Скопје, МВР – Гази Баба и ДППД Бајрам Мифтари. Целта на вежбата е проверка на процедурите за евакуација во ООУ ” Дане Крапчев” и увежбување на повеќе начини на евакуација, пружање прва помош, вршење тријажа и др.

Децата не се раѓаат со предрасуди

                   Во рамките на проектот “Децата не се раѓаат со предрасуди“ на 25.11.2021г. се одржа онлајн средба помеѓу претставници од Здружението СОЛЕМ и учениците од 6-2одд., 6-4одд. и  наставници од ООУ “Дане Крапчев“-Скопје. Учениците се запознаа дека  оваа организација  заедно со возрасните лица со интелектуална попреченст  работи за нивно информирање, охрабрување  и оспособување, со цел остварување на нивните човекови права и поголема вклученост во заедницата.

 Се запознавме со Ива и Александар кои ни се претставија, ни кажаа каде го завршиле нивното основно и средно образование и со што се заниваат.  Ива ни ги презентира активностите на лицата  во ова здружение  на граѓани.

Од страна на Здружение СОЛЕМ е основано првото социјално претпријатие „Handicrafts4u“ каде што тие  и возрасни лица со интелектуална попреченост изработуваат производи за секојдневна употреба кои може да се брендираат и да бидат уникатни согласно барањата на клиентите – организации, компании. Преку оваа работа тие ги развиваат вештини со кои можат активно да придонесуваат во нашето општество.

Ива ги запозна учениците со Конвенцијата за правата и потребите на лицата со посебни потреби.

Во понатамошниот тек на средбата следеа прашања од учениците за “Глада Худик Театар” и соработката со Здружението СОЛЕМ и прашања кои беа поствени кон Ива и Александар за нивните  активности, интереси, желби, хоби, но следеа и обратни прашања на кои одговараа и учениците.

                На оваа средба секој  научи нешто ново, запознавање и ново пријателство кое ќе трае и ќе има понатамошни дружби за споделување на мислења и идеи и постигања.

Отворање сензорна соба во ООУ „Дане Крапчев“

На Отворениот ден за граѓанско образование ООУ „Дане Крапчев“ – Скопје подрржан од Фондација за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор – Македонија, а во чест Меѓународниот ден на детето, денес 22.11.2021 год., по иницијатива на училшниот клуб „И јас имам глас“ и училишниот парламент, во рамки на проектите „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ и „И јас имам глас“ се реализира: – Отворање сензорна соба во ООУ „Дане Крапчев“- Гази Баба Оваа ученичка иницијатива беше дефинирана од членовите на ученичкиот парламент и ученичкиот клуб, по обуката за Ученичко учество и активизам, што се реализираше во рамки на проектот „И јас имам глас“ со цел да се одговори на приоритетите на нивните соученици за реализирање на детските права и за создавање стимулативна и инклузивна училишна средина. Оваа иницијатива е реализиран како дел од проектите „И јас имам глас“ финансиран од Save the children International преку Шведската Агенција за меѓународен развој. и „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“ финансиран од ЕУ.Голема благодарност до сите ученици вклучени во реализација на активностите во насока на почитување на Детските права, како и благодарнсот до Општина Гази Баба и градоначалникот Бобан Стефковски кои даваат безрезервна поддршка во реализација и имплементација на нашите проекти.

Работилница „Контрола на импулсивноста во услови на изолираност поради КОВИД 19“

Анксиозност, депресија, страв, агресивно однесување, тешкотии во самоорганизирање и саморегулација на емоциите кај децата и учениците во услови на пандемија, беа темите за кои се дискутираше на двете работилници, за наставници и родители, кои се реализираа денес, 21.05.2021 г., во рамки на проектот ,, И јас имам глас,, со прим. д-р Мери Бошкоска. Целта на работилницата беше да им се помогне на наставниците и родителите полесно да ги согледаат причините за одредени однесувања кај учениците и им беа дадени насоки како, на кој начин и кои стратегии да ги применат со цел навремено да им помогнат. Обуката, покрај наставниците и стручните соработници од нашето училиште, ја следеа и наставници, стручни соработници и родители на нашето партнер училиште во овој проект ,,ООУ Кирил и Методиј,, – Стајковци

ЈКП „Гази Баба“ се грижи за нашиот двор

Во текот на вчерашниот и денешниот ден ЈКП „Гази Баба“ ги искоси тревниците во предниот и задниот двор на училиштето и изврши кастрење на сувите гранки. Исто така комплетно беше отстрането едно исушено дрво.

Ви благодариме ЈКП „Гази Баба“ !

Литература на француски јазик во нашата библиотека

Убаво е чувството кога ќе добиете нешто ново, а уште повеќе кога ќе добиете подарок од некој кој постојано ве поддржува во сите активности. Така Францускиот Институт од Скопје, постојано ги поддржува сите наши активности по повод Франкофонијата и промоцијата на францускиот јазик.

Во оваа прилика би сакале да искажеме голема благодарност за донацијата на литература на француски јазик до Францускиот Институт – Скопје и до Амбасадата на Франција.

Библиотеката во ООУ„Дане Крапчев“ е збогатена со книги на француски јазик, соодветни на нивото на знаење и возраста на учениците. Во дел од книгите вклучено е и ЦД што ќе им помогне на учениците за полесно да го совладаат изговорот и читањето, а исто така има и вежби за разбирање по секое поглавје од книгата.

Денес во библиотеката дојдоа учениците од седмо одделение кои се членови на Франкофонскиот клуб за да ги разгледаат новите книги. Заедно со наставничката Анета реализираа работилница во која работеа на текст од книгата “Top secret”. Учениците се уверија дека книгите се пишувани на лесен француски и комплетно разбирливи за нивно ниво. По работилницата си заминаа задоволни и изразија желба повторно да се организира работилница на која ќе читаат незадолжителна француска литература преку што ќе ги збогатат своите знаења.

,,Социјална правда за квалитетно образование”

Најдобро се учи од изминатите животни лекции на постарите. Нашите ученици од училишниот клуб за детски права кои се вклучени во проектот ,, И јас имам глас”, на 19 декември беа дел од настанот Speech 4 Teach организиран од фондацијата за образовни и културни иницијативи ,,Чекор по чекор ”. Тие заедно со нивните наставници кои се вклучени во проектот имаа можност во МКЦ да присуствуваат на прекрасни инспиративни говори на тема: ,,Социјална правда за квалитетно образование ” токму од луѓе кои навистина поминале низ животните лавиринти на социјалната неправда но сепак успеале да стигнат до својата замислена цел на социјалната правда. Ние, наставниците, родителите,психолозите сме оние кои во своите раце го имаме најмоќното оружје со кое можеме да го промениме светот!