ГРИЖАТА ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗДРАВАТА ИСХРАНА!

25-ти ОКТОМВРИ го посветивме на ГРИЖАТА ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗДРАВАТА ИСХРАНА! 🥦На наше големо задоволство учениците од VI до IX одделение проследија предавање кое го одржаа медицински лица, од Македонско здружение за исхрана и здравје. 🍇Посебно се стави акцент на количеството сол и шеќер кои несвесно ги внесуваме секојдневно, а можат сериозно да наштетат на нашето здравје. 🔶️Веруваме дека овие препораки ќе допринесат за подобрување на нашите навики во исхраната.