Информации за учебната 2023/24 година

Распоред на приемни денови на наставниците во учебната 2023/2024 година

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ

РАСПОРЕД НА ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ

РАСПОРЕД ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА-ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

РАСПОРЕД ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА-ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

РАСПОРЕД НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ОД СЕКЦИИТЕ