16 Септември – Светски ден за заштита на озонската обвивка

Светот денес го одбележува 16 Септември – Светскиот ден за заштита на озонската обвивка, со цел да се привлече вниманието за важност на зачувувањето на озонот и поттикнување на најмалите да се уклучат во неговата заштита . Нашите ученици, членовите на Еко тимот по повод Светскиот ден за заштита на озонската обвивка изработија пано за важноста на озонската обвивка преку која учениците се информираа за нејзиното значење ,важноста за да ја чуваме и заштитиме озонската обвивка.

И да се потсетиме повторно, иако станува збор за глобален феномен, секој индивидуално со своето однесување односно со незагадување е пример за останатите и може да придонесе локално, за да имаме поздрава животна средина. Дека секој отпад несоодветно третиран ја загадува почвата и причинува да дојде до испарување на отрови во атмосферата, што севкупно влијае негативно на озонот.

Еко Тимот

22 Март- Светски ден на водата

Традиционално и оваа година во нашето училиште се одбележа 22 Март –Денот на водата. За да ја истакнеме важноста и грижата за овој природен ресурс нашиот екот тим изготви флаери, преку кои се надеваме дека ќе ја подигнеме свеста на повисоко ниво. Изработивме пано на тема “Вода” и во соработка со oпштината и ЈП “Водовод и канализација” – Скопје добивме промотивен материјал за заштита на подземните води, кои ги истакнавме на видно место со цел информациите да бидат достапни за сите. На часовите по природни науки и биологија учениците проследија видео материјал коj го израбтија од ЈП“Водовод” за заштита на подземните води како клучен сегмент на водениот фонд. Дискутираа за значењето на водата, изработија пораки со апел за штедење и чување на водата и направија обиколка на резервоарите за собирање на дождовница кои се поставени во нашето училиште.

Еко активности по повод 21-ви Март

– Ден на пролетта и екологијата

По повод Денот на пролетта – и Ден на екологијата 21-ви Март, нашето училиште ООУ „Дане Крапчев“ организираше акција за чистење на училишниот двор и просториите во училиштето и засадување на љубичици во училишниот двор.

Во акцијата беа вклучени сите ученици од 1 до 9 одделение заедно со нивните класни раководители.Најмалите ученици од 1 до 3 одд.ги уредуваа и полеваа саксиските цеќиња во училиштето, но се погрижија и за уредноста на своите училници и холовите.Ученици од 4 до 9 одделение се вклучија  во расчистување на училишниот двор од смет кој зад себе го оставаат несовесните минувачи .

Активностите продолжија со уредувањето на  жардињерата во предниот дел од дворот. Жардињерата се наполни и обработи  со почва и со тоа се подготви теренот за засадување на сезонски цвеќиња.

Во знак на пролетното будење на природата во жардињерата учениците од IX одд, учениците од Еколошката секција и од Еко тимот засадија 100 корени на сезонски цвеќиња од видот на љубичици.  

Голема благодарност и до сите ученици кои во голем број донесоа љубичици и сезонски цвеќина  кои исто така ќе го разубавуваат нашиот училишен двор.

Од отпад, до уметничко дело!

Од отпад, до уметничко дело!

Ученици во тек е наградниот конкурсот  „Trash for art 2022“ !!!!

Собирајте амбалажен отпад, направите уметничко дело и станете дел од иницијативата за почиста и поздрава средина на Пакомак. За делата направени само со амбалажи на Пивара Скопје и БиМилк следуваат специјални награди.

Конкурсот трае од 15.3.2022 до 17.3.2022 година. Сите скулптури ќе треба да се достават во Кинотека на Северна Македонија било кој ден од 15ти до 17ти март, со тоа што на 15ти и 16ти скулптурите ќе може да се достават од 09.00 часот до 17.00, а на 17ти март од 09.00 до 13.00 часот

Наградниот конкурс „Trash for art 2022“ е отворен за возрасни и за деца, кои ќе се натпреваруваат во три категории:градинки, основни училишта  и поединци и други институции (средни училишта, факултети, невладини организации и други)

Во секоја категорија ќе бидат доделени по три награди – за прво, второ и за трето место.

Повеќе информации на www.pakomak.com.mk

Еко-работилница на француски јазик

Нашето училиште и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Катедра за Француски јазик и книжевност склучија меморандум за соработка и спороведување на заеднички активности.

Првата активност се одржа во петок, 24 декември 2021г, а тоа беше убава еко работилница во која учествуваа ученици од осмо одделение од секцијата – Франкофонски клуб. Нè посетија студентките Уна, Анкица и Марија заедно со нивната лекторка Анита Кузмановска. Студентките ги запознаа учениците со некои нови изрази на француски на тема екологија, а потоа во играта која ја подготвиле, учениците одговараа на прашања поврзани со времето на разградување на отпадот во природата и многу еко-гестови. Тие научија нови работи за екологијата, а истовремено многу се забавуваа.

Лекторката Анита Кузмановска за победничкиот тим подготвила подарок а се разбира имаше и бонбони за сите учесници.

22 СЕПТЕМВРИ- МЕЃУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ

По повод 22.09 Меѓународниот ден без автомобили учениците од Еко тимот и Еколошката секција изработија постери и еко пораки,преку кои испраќаат јасна порака дека овој ден е од големо значање за заштита на животната средина преку употреба на велосипеди и други алтернативни превозни средства кои не и штетат на животната средина  и кои не ја загадуваат околината .Погледнете дел од нивните изработки

Светски ден за заштита на озонската обвивка

16 Септември  е Светскиот ден за заштита на озонската обвивка со цел да се привлече вниманието за важност на зачувувањето на озонот.

Да се потсетиме  за значењето на озонот и како можеме сите ние да ја заштитиме озонската обвивка.

„БИДИ ФЕР, ПРАВИЛНО ФРЛАЈ СМЕТ“

Нашето училиште ООУ Дане Крапчев активно е вклучено во ПРОЕКТОТ „БИДИ ФЕР, ПРАВИЛНО ФРЛАЈ СМЕТ“ на Здружението на економски новинари, Општина Гази Баба и ЈКП Гази Баба 2007.

Денес 13.09.2021 учениците од 5 до 8 одделение имаа онлине работилница организирана од Здружението на економски новинари на која  учениците се потсетија за важноста на јавната хигиена и влијанието врз нивното здравје ,дојдоа до заклучок какви се нивните навики во однос на фрлањето на сметот и како да ги сменат сопствените навики за правилно фрлање и селекција на смет.

Целите на проектот  е да се влијае на зголемување на свеста кај учениците за јавната хигиена и  нејзино одржување во средината каде што учат, играат и  живеат.

Целта е  создавање на навики кај децата уште од најмлада возраст, за јавна хигиена и правилно фрлање и селектирање на сметот во својата околина, со цел таа да биде чиста и здрава за живеење.

Да потсетиме дека наградниот конкурс организиран од Здружението на економски новинари сеуште е во тек и трае се до 30.09.2021.

Климатски промени

15-ти мај е Светски ден на климатските промени кога вниманието на пошироката јавност е насочено кон големите климатски промени кои се резултат на човековата активност. 

Глобалното затоплување и екстремните промени во климата, претставуваат најголема глобална закана по здравјето во 21-виот век. По  тој повод  нашите учениците од 7 одделение истражуваа и изработуваа презентации за климатските промени (климатските промени  и глобалното затоплување).Во продолжение ќе погледнеме дел од нивните изработки.

 И да не заборавиме:

 Одговорноста почнува од секој еден од нас!!!  

Како можеме  позитивно да влијаеме :

– со редуцирано возење со автомобил и користење на  велосипедот

-да вршиме селекција  на отпадот и негово  рециклирање

– да купуваме  енергетски ефикасни производи 

– да развиваме навики за заштеда на електрична и топлинска енергија 

-да ги чуваме  и одржуваме зелените површини                                                                                             

ЕКО Тимот

Климатски промени – како да се справиме со нив

НЕ ПЛАСТИЧНИ КЕСИ

КАЖИ НЕ ЗА ПЛАСТИЧНИТЕ КЕСИ!

На 22 октомври, четврток, нашето училиште  ООУ “Дане Крапчев”  се вклучи во проектот  НЕ  ПЛАСТИЧНИ  КЕСИ  спроведен од  ЕКОЗВОН, а подржан од Општината Гази Баба.

Со запазување на сите протоколи за заштита,  учениците преку едукативно предавање се запознаа со штетното влијание на пластичните кеси во природата,  временскиот период на нивното распаѓање и значењето на употребата на платнените торби.

Сите ученици на  мали ливчиња запишаа по една мисла за штетното влијание на пластичните кеси, кои беа закачени на хамер.

Се отвори кратка дискусија по истото и на учениците им беа поделени еко-торби.

Целта на овој проект е подигнување на јавната свест за штетното влијание од употребата на пластичните кеси и со тоа да се допринесе за почиста и поздрава животна  средина и да се потикне употребата на алтернативи на пластичните кеси.

                                                                                           Еко Тимот